ERASMUS+

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que agrupa els programes de joventut, educació, formació i esport que en anys anteriors estaven diferenciats.Ofereix a l'àmbit de la joventut, Erasmus+ Joventut i dóna suport a les accions següents:

Acció Clau 1

 Mobilitat dels joves:

- Intercanvis juvenils

- Servei Voluntari Europeu (SVE)

 Mobilitat dels treballadors a l'àmbit de la joventut:

- Projectes de formació i creació de xarxes

 Acció Clau 2

 Associacions Estratègiques:

- Promouen el treball d'alta qualitat a l'àmbit de la joventut.

 Acció Clau 3

 Diàleg estructurat:

- Promou els debats entre els joves i els reponsables de la presa de decisions a l'àmbit de la joventut.

Poden participar-hi

 - Per a la mobilitat dels joves i per al diàleg estructurat, joves entre els 13 i els 30 anys.

- Per a la mobilitat dels treballadors a l'àmbit de la joventut i per a les associacions estratègiques no hi ha límit d'edat.

 Oferim des d'el Servei de Joventut

 - Activitats formatives de cadascuna de les accions del programa.

- Orientació, assessorament i suport en la presentació de projectes.

- Facilitar als joves la possibilitat de realitzar un voluntariat europeu.

- Informació de les activitats formatives nacionals i internacionals.

- Recerca de socis europeus.

- Orientació a les entitats per a la gestió de voluntaris europeus (rebre o enviar voluntaris)

- Informació, assessorament i suport a tots els participants i coordinadors de projectes.

 Per a més informació:

 

 

Contingut gestionat per:
Servei de joventut
compartir google+