Instal·lacions de Temps Lliure

Son instal·lacions que ofereixen allotjament, la realització de programes culturals, formatius o educatius, dins un clima de convivència que afavoreix l’ intercanvi d’ experiències compartides.

Tipus d’instal·lacions

-Amb allotjament: alberg juvenil, campament juvenil, casa de colònies, residència juvenil, granges escola amb allotjament i refugi juvenil.

-Sense allotjament: granges escola sense allotjament, aules de naturalesa i casals, centres recreatius per a joves i centres infantils o juvenils de temps lliure.

L'IBJove gestiona:

-Alberg de la Victòria

-Campament de la Victòria

-Casa de colònies de la Victòria

-Casa de colònies de can Arabí

-Casa de colònies de Formentera

Persones usuàries

Destinades a grups d’infants i joves, l’edat dels quals no sigui superior a 30 anys, per dur-hi a terme activitats educatives en el temps lliure i activitats d’oci i formatives.

No obstant això, les persones amb una edat superior a 30 anys poden emprar les instal·lacions juvenils si compleixen els requisits que especifica el Decret 58/2011.

També s’han de tenir en compte els drets i els deures de les persones usuàries de les instal·lacions juvenils que regula el Decret 58/2011.

Contingut gestionat per:
Instal·lacions i Reserves
compartir google+