Activitats de temps lliure

Documentació i normativa que regula les activitats de temps lliure infantil i juvenil dedicades a fomentar la participació social, la diversió, la formació o el descans.

Informació: activitatstll@dgjovent.caib.es

Normativa decret 18/2011

Documents d'interès

Declaració responsable Equip dirigent
compartir google+