Consell de Joventut

Què és el Consell de la Joventut de les Illes Balears?

El CJIB és el màxim òrgan de canalització de la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de les Illes Balears. Es configura com un òrgan col·legiat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, però no participa en l'estructura orgànica no jeràrquica d'aquesta, amb la qual cosa queda garantida la seva autonomia i independència.

    Quines funcions té el CJIB?

    La funció principal és representar les persones joves de les Illes Balears i, en aquest sentit:

  • Canalitzar les iniciatives i les propostes de les persones joves.
  • Representa la joventut davant de les institucions i assessora les administracions públiques en aquesta matèria.
  • Promou l'associacionisme juvenil.
  • Desenvolupa activitats i projectes que són beneficiosos per al jovent de les Illes Balears.
Més informació
Contingut gestionat per:
Participació
compartir google+