Camps de Treball

camp de treball d'Alaro

Un camp de Treball és una activitat on un grup de joves de les Illes Balears es comprometen de manera voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de feina de projecció social i d'activitats complementàries durant un temps determinat.  La realització del projecte és un mitjà per a fomentar els valors de convivència, tolerància, solidaritat, participació, aprenentatge intercultural, etc.

Poden participar-hi un mínim de 15 joves i un màxim de 20 joves d'ambdós sexes, d'entre 18 a 30 anys (pot variar l'edat mínima)

OFERTA CAMPS DE TREBALL NACIONALS 2017
compartir google+