Art jove

Programa Art jove

El programa cultural Art jove, promogut per l'Institut Balear de la Joventut, va dirigit a joves artistes de 16 a 35 anys residents a les Illes Balears. 

Objectius:

-Fomentar i potenciar la creativitat artística en l'àmbit juvenil de les Illes Balears, mitjançant la convocatòria de certàmens i mostres, fomentar la participació i la descentralització mitjançant l'organització de semifinals, finals i mostres a cada una de les illes.

-Promocionar els creadors novells en totes les àrees de les arts i contribuir a la difusió de les seves obres, mitjançant el programa itinerant Art Jove i l'edició de catàlegs, CD, informacions literàries ...

certamen de dansa contemporania

Final certamen Art Jove

 Final del certamen d'Arts Visuals del programa cultural Art Jove 2017. Recorregut per les intervencions dels finalistes des del Mercat de Pere Garau

Programa Certamen d'Arts Visuals Duo Demian - W. Albright - Sonata II. La Follia nuova (Lament for George Cacioppo) Excerpt 2 Entra al nostre facebook
compartir google+