Art jove

Duo Demian - W. Albright - Sonata II. La Follia nuova (Lament for George Cacioppo) Excerpt 2
II Setmana del disseny gràfic i tipografia

El programa cultural Art jove, promogut per l'Institut Balear de la Joventut, va dirigit a joves artistes residents a les Illes Balears, que tinguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de l'any en què es convoqui el programa. En qualsevol cas, tots han de ser residents a les Illes Balears. 

Objectius:

-Fomentar i potenciar la creativitat artística en l'àmbit juvenil de les Illes Balears, mitjançant la convocatòria de certàmens i mostres, fomentar la participació i la descentralització mitjançant l'organització de semifinals, finals i mostres a cada una de les illes.

-Promocionar els creadors novells en totes les àrees de les arts i contribuir a la difusió de les seves obres, mitjançant el programa itinerant Art Jove i l'edició de catàlegs, CD, informacions literàries ...

Entra al nostre facebook
compartir google+