Participació

Trobada de feina de responsables polítics i tècnics en matèria de participació i voluntariat.

Trobada de feina d’entitats de voluntariat.

Institut Balear de la Joventut