Normativa, tramitació d'instal·lacions juvenils i cens d'associacions

Les instal·lacions juvenil poden ser de titularitat de persones físiques o jurídiques, públiques o privades es troben al servei dels infants i joves, facilitan la  convivència, l’allotjament, la formació, la participació en activitats socials i culturals o la utilització adequada del temps lliure.

Estan regulades pel Decret 58/2011 de 20 de maig.

Tipus d’instal·lacions

Amb allotjament: alberg juvenil, campament juvenil, casa de colònies, residència juvenil, granges escola amb allotjament i refugi juvenil.

Sense allotjament: granges escola sense allotjament, aules de natura i casals, espais per a joves, o centres infantils o juvenils de temps lliure.

Persones usuàries

Les instal·lacions juvenils d’allotjament estan destinades als infants, als joves i als grups d’infants i joves, l’edat dels quals no sigui superior a 30 anys, per dur-hi a terme activitats educatives en el temps lliure i activitats d’oci i formatives.

No obstant això, les persones amb una edat superior a 30 anys poden emprar les instal·lacions juvenils si compleixen els requisits que especifica el Decret 58/2011.

Cens de la Xarxa d’instal·lacions Juvenils de les Illes Balears

Aquest Cens és de caràcter autonòmic i és un instrument de coneixement, planificació, ordenació i publicitat en el qual s’han d’inscriure, d’ofici o a instància de part, les instal·lacions juvenils de titularitat pública i privada que compleixen els requisits i les condicions que estableix el Decret 58/2011 i la normativa reglamentària que dictin els diferents consells insulars sobre la matèria.

Veure normativa i documents d'interès
compartir google+