Normativa Voluntariat

Els voluntaris són gent de totes les edats i classes socials amb la que convivim cada dia -estudiants, jubilats, mestresses de casa, banquers, etc.- que dedica part del seu temps, dels seus coneixements, de la seva solidaritat, del seu altruisme... a ajudar als altres o a la societat en general; gent que es compromet per voluntat pròpia i lliure a complir les tasques que la seva organització li ha encomanat.

  Diferents actuacions del voluntari:

  Tasques socials d'atenció i acompanyament social.

  Relació formativa.

  Relació educativa i terapèutica.

  Protecció civil i recuperació de l'entorn.

   Gestió, administració i assessorament.

  Estudis i creació.

Normativa que regula el voluntariat:

Llei 6 1996.pdf - de 15 de gener, del voluntariat.

Llei 3 1998.pdf -  de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears.

Contingut gestionat per:
Servei de joventut
compartir google+