Cursos formació IBJove

ACCIONS FORMATIVES GRATUÏTES DIRIGIDES PRIORITARIAMENT A PERSONES DESOCUPADES

Certificats de professionalitat

Aquest certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten pel desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu.

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

S’obtenen a través de dues vies:

Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.

Seguint els procediments establerts per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.


Més informació certificats de professionalitat
compartir google+