Cursos formació IBJove

Certificats de professionalitat

Aquest certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten pel desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu.

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, són expedits pel SEPE i els   òrgans competents de les Comunitats Autònomes.


    S’obtenen a través de dues vies:

    Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.

    Seguint els procediments establerts per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Més informació

Accions formatives

Adreçades a tècnics, regidors, joves, centres educatius, mares/pares, associacions i altres professionals interessats.

Contingut gestionat per:
Formació Jove
compartir google+