Cursos formació IBJove

ACCIONS FORMATIVES GRATUÏTES DIRIGIDES PRIORITARIAMENT A PERSONES DESOCUPADES

Docència de la formació professional per a l'ocupació

Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil   

Operacions bàsiques de cuina

Certificats de professionalitat

Aquest certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten pel desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu.

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

S’obtenen a través de dues vies:

Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.

Seguint els procediments establerts per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.


Més informació certificats de professionalitat
compartir google+