Cursos formació IBJove

ACCIONS FORMATIVES GRATUÏTES DIRIGIDES PRIORITARIAMENT A PERSONES DESOCUPADES

Operacions bàsiques de cuina

Data límit d'inscripció: 28/9/2018

 INICI CURS: 23/10/2018 FINALITZACIÓ: 12/11/2018

Docència de la formació professional per a l'ocupació 

Data Límit d'inscripció 4/10

INICI CURS: 23/10/2018 FINALITZACIÓ :26/11/2018  

Certificats de professionalitat

Aquest certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten pel desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu.

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

S’obtenen a través de dues vies:

    - Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.

    - Seguint els procediments establerts per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.


Més informació certificats de professionalitat
compartir google+