Curs de monitor/a i director/a

Curs de monitor/a d'activitats de temps lliure infantils i juvenils

Consta de dues etapes: formació teórico-pràctica i pràctiques. Per a la realització de les pràctiques s'han de tenir 18 anys.

Durada teórico-pràctica  mínima de 100 hores lectives

Les pràctiques seran a un campament, alberg o camp de voluntariat, amb una durada mínima de 7 dies o,  també,  en l'activitat continuada d'un  moviment infantil o juvenil o associació de temps lliure infantil o juvenil durant 6 mesos com a mínim.

S'haurà de justificar un mínim de 80 hores de pràctiques.

Per a obtenir el diploma de monitor d'activitats de temps lliure infantil i juvenil, és necessari tenir avaluades positivament les dues etapes.

Escoles de formació Programa del curs de monitor

Curs de director/a de actividades de tiempo libre s lliure infantils i juvenils

Consta de dos etapas: formación teórico-práctica y prácticas.

L' etapa teórico-pràctica ha de tenir una duració mínima de 150 horas lectives. Per passar a les pràcticas és indispensable superar l´etapa teórica i tener com a mínim 18 anys. Superada aquesta etapa i prèvia a la realització de les pràctiques, l'alumne haurà de presentat a l'escola el projecte de l'activitat (objectius, activitats, organització, temporalització...).     

Les pràcticas de direcció s'hauran de realitzar en un campament, alberg o camp de voluntariat, amb una durada mínima de deu dies o,  també,  en l´ activitat continuada d'un movimient infantil o juvenil, associació de temps lliure infantil o juvenil durant sis mesos com a mínim. En ambdós casos s'hauran de justificar un mínim de 100 hores de pràctiques supervisades, avaluades i certificades per l'escola de formació.

El finalitzar l’activitat, l’alumne presentarà una memòria amb una valoració de la activitat que inclogui les fases de preparació, realització, revisió i valoració de les activitats desenvolupades. L’avaluació del treball correspon a l’escola  de formació del director.

Titulació

El títol que acredita aquesta formació és un requisit imprescindible per a dedicar-se tant de forma voluntària com a professional al lleure infantil i juvenil.

compartir google+