Escoles de temps lliure: què són

Les escoles de Temps Lliure són les entitats encarregades d’impartir la formació conduent als carnets de monitor/a i de director/a de temps lliure, segons els programes oficials aprovats pel Govern de les Illes Balears. Per tal de ser reconegudes per la Direcció General d’Esports i Joventut, aquestes escoles han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que compleixen tots els requisits que demana la normativa i es comprometen a mantenir-los mentre duri l’activitat.  Des del Servei de Joventut, es tramita aquest reconeixement i es realitza el control i el seguiment de les escoles  ja existents.

Actualment hi ha una quarantena d’escoles reconegudes per la Direcció General d’Esports i Joventut a Mallorca. A més a més, el Servei de Joventut expedeix els carnets i diplomes de monitor/a i de director/a que permeten exercir com a personal responsable de les activitats de temps lliure.

Veure normativa i documents d'interès Llistat d'escoles de formació
compartir google+